is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo3 De Nieuwe Reisiger.

van voorvechteren en moordenaren. Teri opzigte van de andere bijzonderheden van het burgerlijke leven, moet gij u herinneren het geene ik u van de Portugezen van Goa gezegd heb, en gij zult, op weinige zaken na, een vrij juist denkbeeldt van die van Brazilië hebben. Verfcheidene dezer gedachten zijn van Joodfche afkomst', en behouden van hunne voorvaderen dezen geest van koophandel, die? dezen landaerfi van anderen onderfcheidt. De voornaemfte koopmanfchap gefchiedt in Negeren van Guinea ; dewijl de andere landfchappen van Brazilië alhier hunne Haven halen. De onderkoning zit voor in de burgerlijke en bj'fftraffeKjke geregtshoven y doch de geregtigheit is 'er zoo verdorven,- dat de deugdt meestentijds verdrukt wordt, en de misdaedt ongeftraft blijft. Eertijds was het den regteren verboden eenigen Portugees tot den doodt te veroordecicn; en gij begrijpt ligtelijk welke ongeregeldheden een diergelijk voorregt met zich moest flepen.

. De gevaren en onheilen, welke de inwoonders van San-Salvador, wegens de Franfchen en Hollanderen , hebben uitgcilaen, hebben hen zeer oplettende omtrent hunne veiligheé gemaekt. Zij onderhouden een ligchaem°van Europcfche krijgsbenden, waervan 'er altoos twee regimenten in de hoofdftadt zijn. Zij hebben ook eene Indiaenfche krijgsmagt, die zij in het ambacht des oorlogs oeilenen; en

voorts