is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïi3 De Nieuwe Reisiger.

. of het landfchap Para afhangen. Een weetgierig reiziger, die deze rivier, van de plaets daer zij vaerbaer wordt tot aen haren mondt toe, bezocht heeft, gaf 'er mij eene befchrijving van, die mij de reis daer naer toe wel kan doen fparen.

„ Dees Aroom, zeide hij, vloeit door uit, „ geftrekter koningkrijken, verfpreidt meer* 3, der rijkdommen , voedt meerder volken» j, ftort zijn versch water verder in zee, en ?, ontvangt den tol van een grooter aental van ?, rivieren, dan de Nijl, Eufrates en Ganges, 3, Verfiert deze laefite hare oevers met een 3, verguld zandt, de rivier der Amazonen be~ „ dekt de hare met zuiver goudt. Mackt de 3, Nijl 's jaerlijksch de velden, die zij over3, ftroornt, vruchtbaer, de overvloeijing van 3, de rivier' der Amazonen brengt zulks voor 3, verfcheidene jaren te weeg, zonder dat de 3, landerijen eenige andere bereiding noodig 3, hebben. Eene eeuwigdurende lente hecrschc' l, in dit gelukkige gewest ; en de hitte der p luchtftreke wordt 'er getemperd door de „ frischheit van duizend béken, naeuwclijks „ uit hare bron ontfprongen , en door de ?, digte bosfchen , die derzelver oevers be,, fchaduwen. Eene grootc meenigte van bui33 tengewone planten, en onbel^ende bloemen, 3, vertoont 'er een gedurig veranderlijk en 5, nieuw fchouwtooneel. Men wordt 'er vcr3, kwikt door den lieffelijken geur der boomen

» en