is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio De Nieuwe Reisiger.

honderd oorlogfcbepen en veertig galeijeri,' zonder te fpreken van eene ongelooffelijke meenigte van kleene vaertuigen, onderhouden' kan, en dat zijne jaerlijkfche inkomst, behalve de buitengewone fchattingen, op meer dan drie honderd milioenen beloopt. Doch het geene dezen Afrikaenfcben vorst' ongelooffelijk voorkwam, was dat een zoo groot koning Hechts eene vrouw hadde. En hoe kan hij het ftel„ len, vraegde hij, wanneer zij zwanger of „ ziek is? Hij wacht, antwoordde ik hem, j, tot zij beter vaert. Goed, hernam hij, hij

heeft al te veel vqrftandt om zoo veel gedult „ te hebben".

De Damel vereerde den faktoor van Rufisco eene' vrouw, die van een' hooger flaet dan de flavernij fcheen; en inderdaedt had zij de echtgenoote van een' der groote amptenaren van de kroon' geweest. Haer man, haer van eenige ontrouwheit verdenkende , zou zich met zijne eigene handen hebben kunnen regten maer dewijl zij - van een aenzienlijk geflacht was, had hij liever zijne klagten voor den koning willen brengen. De vorst, haer fchuldig geoordeeld hebbende, doemde haer tot de dienstbaerheit , en gaf haer aen den faktoor. De bloedverwanten dezer rampzalige fmeekten den Fransman , dat hij eene veel jonger flavin, waervan hij, zeiden zij, meer voordeel zoude kunnen trekken , en die hem meer vermaek zoude verfchaffen, in verwisfelinge wilde aen-

ne-