Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Honderd en Negentigste Brief. 361

maer boven dat niets wonderbaerlijks in hare bouwing heeft.

Het landfehap Algarve beflaet het zuidelijkBe gedeelte van het koningkrijk. Zijn naem, van het Arabisch afgeleid, geeft deszelfs ligging te kennen. Zijne voornaemfte fteden zijn Tavila, Faro, Silva en Lagos. Van zich zelve hebben zij niets merkwaerdigs; maer men kan van dit landfehap , gelijk in 't algemeen van gansch Portugal , zeggen dat de landerijen 'er bijna zonder arbeidt voortbrengen , en de geringe moeite en zorg, welke men acnwendt om ze te bebouwen, honderdvouwig vergoeden.

Ik ben, enz,

Lisfebon, den igdenvanMd, 1754.

Honderd en Eenennegenticste Brief. Vervolg van Portugal.

De landfehappen doorkruist hebbende, naderde ik de hoofdplaets, en zag ten tweedemale deze vermaerde ftadt, waervan LJlysfes, zegt men, na de verwoesting van Troye, de eerfte grondflagen leide. De Latijnfche naem van Olysfipo fchijnt deze meening, die mij echter zeer fabelachtig voorkomt, te onderBeunen, Ik deed deze tweede intrede, gelijk de eerfte, door den mondt van den Taeg, en Z 5 kwam

Sluiten