Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 De Nieuwe R e i s i g e r.

m bende doen openen, beval hij al het volk „ te vertrekken. Wijders de afbeelding der j, koninginne in zijne hand' nemende, bleef „ hij met de oogen op dit fchilderij gehecht, „ tot dat de rilling des doods hem in deze zoete „ befchouwing Hoorde; en dus verloor hij de 5, kennis en het leven".

Ik vermoede dat onze Spanjaerdt het einde van zijn verhael heeft opgefierd, door 'er romanachtige denkbeelden in te vermengen. De doodt der koninginne volgde dien van den prins; en men befchuldigt Filips insgelijks dit flagtoffer aen zijnen minnenijdt opgeofferd te hebben Andere zeggen dat Elizabeth ftierf van droefheit over het verlies van haren minnaer. Deze gebeurtenis heeft den dichter Campistron het onderwerp van zijn treurfpel van Andrmikm opgeleverd, waerin hij flechts de Spaenfche namen vermomd heeft, volgende in den grond' de histonfche roman van den abt van St Real Dees dubbele vorftenmoordt is ongetwijffeld eene der redenen, die den Spaenfchen koningden hatehjken bijnaem van den duivel van fot zuiden hebben doen geven. Uit het hart' van zijn koningkrijk ontrustte hij alle de andere ftaten; en men wachtte zijnen doodt niet af, gelijk aen andere vorften gebeurt , om hem zijne wreedheden te verwijten. De prins van Oranje befchuldigde hem van verraderij', fchijnheiligheit, kindermoordt, doodflag, veelwijverij' en duizend andere misdaden, welke hij

niet

Sluiten