Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?8 De NiEUVVE Reisig„.

Onder Filips den derden, beproefde Spanje het lot der groote rijken, en waggelde onder het gcwigt van zijne al te wijduitgeftrekte heefichappy . Indien de koning en de ftaetsdienaers nunne magt van binnen vermeerderden , zij verloren hun aenzien en gezag buiten 's lands De wetten verzwakten onder den opperften wil der regeringe; men beroofde de landfchappen van hunne voorregten; men kwelde de rhke burgers; men lei onmatige fchattingen op alle de voorwerpen van den koophandel ; men leende veel; men verkwistte meer; cn de openbare inkomften werden onvoldoende om s lands fchulden te betalen. Een gedeelte der landen, voorheen zoo vruchtbaer, vertoonde reeds niet meer dan de ruwe en wilde gedaente der woestenijen. De nieuwe weereldt, min verkwistende met hare fehatten, fcheen dezelven in haren fchoot te Wederhouden. De over-' matige elende had de naeribghcit ontworteld, den koophandel verdorven, het getal der onderdanen verminderd; en de ftaet, van geldt foldaten en fchepen ontbloot, vond zich zon' der kragt' fn wakkerheit. De landfchappen werden befchouwd als zoo vele koningkriiken die aen eikanderen vreemd waren. Yder 'dezer kleene ftaten had een bijzonder tolhuis; en op ydere grensfeheiding deed men nieuwe re-ten betalen. °

Voeg bij" deze misbruiken de geheele verdrijving der Moren, welke de gewetensvierfchaer

on-

Sluiten