is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 De Nieuwe Reisiger.

„ haer huwelijk ; maer vervolgens geven zij „ zich over aan eene onzinnelijkheid, die de „ verachting, welke hare mannen voor haer „ hebben, zeer wel regtvaerdigt. Echter zijn „ zij , hoe opgefierd zij zijn , nog zeer wal„ gelijk, dewijl de boter, waermede zij hare „ hairen fineren, een' zeer onaengenamen „ reuk voortbrengt. De kleeding der vrou„ wen verandert , volgens den oordt en „ ftand der perfonen. De getrouwden zijn „ onderfchciden door de verfierfels van het „ hoofd, waerop zij flechts een' effen neus„ doek mogen hebben; maer men laet haer de „ keur der kleuren. De dochters hebben eene „ fcharlaken muts, van welke gemeenlijk eene „ breede fluijer afhangt, die tot op de~ fchou,, ders afdaelt.

„ Wanneer eene jonge perfqon ten huwelijk „ gevraegd wordt , vergaderen de grijsaerds „ der twee huisgezinnen, en handelen over „ de voorwaerden ; en het is zeldzaem als „ men haer weigert. Het verzoek eens in„ gewilligd zijnde, zien de jonge lieden elkan„ deren.; en indien zij eikanderen niet mis,, hagen, wordt het huwelijk aenftonds geflo„ ten. De mannen handelen hunne vrouwen „ met zoo veel verachtinge, dat zij nimmer „ van haer preken , zonder te voren het „ voorfchrift van verfchooninge, behoudens uwe „ eer, te gebruiken. Zij dulden haer niet in „ hun bed ; en de vrouwen moeten op den.

„ grond