is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o .De.Nieuwe Reisiger.

men, door verfcheiden brandftichtingen, genoodzaekt is geworden dezelven weder te herbouwen. Het kasteel , 't welk men zegt in de negende eeuw gefticht te zijn, verdeedigt de ftad , en ftrekt tot een verblijf van den grootbaljuw, en tot een' zetel van de ftaetsvergaderinge. Dc domkerk is tusfchen de Katholyken en Protestanten verdeeld; de eerften bezitten het koor , en de anderen den buik der kerke.

Goerlitz is eene grooter, rijker en bevolkter ftad dan dc voorgaende, en waervan de kerk voor eene der fraeifte van Duitschland gehouden wordt. Men vindt buiten de muren, op eenen berg, eene heilige grafftede in de rots uitgehouwen , volkomen gelijkende naer die. Van Jeruzalem, en federt meer dan twee ecuwen gefticht door een' burger, die tweemael eene reis naer het heilige land gedaen had. De lakens van Goerlitz zijn zeer in achting; maer hun invoer in Brandenburg en Oostenrijk verboden zijnde geworden, is deze koophandel tegenwoordig zeer verminderd. Lufatië zou, zonder zijne handwerken, nimmer zijne inwoonders kunnen voeden; maer zijne talrijke en fchoone reederijen van linnen en wollen geven hun een meer dan genoegzaem middel om te kunnen beftacn.

Zittau is eene vrij fraeije ftad aen de Néisfe, ■rr- ngd met voorburgten , tuinen en een oioot'getal van dorpen. Zijn voornaemfte ° koop-