Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 De Nieuwe Reisigs r.

verfcheiden gevechten , moest men tot een algemeen treffen komen. De velden van Leipzich werden ■ 'er het tooneel van. Tilly nam den voordeeligften fland , en wist zelfs het Voordeel van den wind, de zon en het ftof in acht te nemen.

Niettemin Gustavus ziende naderen , verbleekte hij en toonde zich ongerust, 't geen als eene rampzalige voorzegging in de groote veldoverften wordt aengemerkt. Ijder leger beftond uit veertig duizend mannen. Gustavus overwint den linker vleugel van Tilly, Tilly dien van Gustavus. Tot nu toe waren de wapens ten naestenbij gelijk; maer ongelukkig voor de keizerlijken, verftrooide zich hunne ruiterij, om de viugtenden te vervolgen. De koning van Zweden ftelde zijne krijgsbenden in flagorde; en men viel met zoo veel woede aen, dat men, na een gevecht van vijf uren, genoodzaekt was het kanon aentevoeren, om het Oostenrijkfche voetvolk overhoop te werpen. De graef van Tilly , die verfcheiden Hagen met de kolf van een zinkroer op het hoofd ontvangen had, vond in dezen veldflag eene klip voor zijnen roem; en Gustavus verkreeg 'er eene meerderheid,. die alles voor het keizerrijk deed vreezen.

De tweede flag van Leipzich viel voor in het jaer 1642. De Zweden fielden aen het hoofd van hunne krijgsbenden den veldheer Torftenfon , die , na vele voorfpoeden , de

bc-

Sluiten