Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Eerste Brief. 91

belegering van deze ftad ondernam. Picolomini trok tot hulp aen ; en dewijl zij beiden een algemeen treffen begeerden , werd het zelve in de twee legers welrasch befioten. Een kanonkogel, van de zijde der keizerfchen gefchoten, en die het paerd van den vijandelijken veldoverften doodde , was het eerfte teeken tot het gevecht. Naeuwelijks was men van den fchrik, door dit toeval veroorzaekt, weder bekomen, of de krijgsbenden vermengden zich met eene ongelooffelijke woede. Het voorbeeld der opperhoofden ftrekte ten grondregel , en hield het lot der wapenen lang in evenwigt. Maer alles moest op dezen dag voor Toritenfon wijken : vergeefsch trachtte Picolomini zijne foldaten te verëenigen ; de Zweedfche dapperheid moest alles doen buigen. Het is waer dat de wederftand zoo groot fcheen, dat de overwinnaers zich niet in ftaet achtte om de Overwonnenen te vervolgen; maer het flagveld werd door de Oostenrijkers verlaten; en Torftenfon, zich van hun ontdaen hebbende, hervatte de werken zijner belegeringe. De verzwakking van zijn heir had hem' misfchien niet toegelaten met eere daeraf te komen, indien de graef van Guébriant, die zich bij hem kwam voegen, de overgaef der plactfe niet bcflist had. Men toont , in de omliggende ftreken, den grond van het vrouwenklooster , waerin de huisvrouw van Luther non was.

Mijn

Sluiten