Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Tweede Brief.

93

Driehonderd Tweede Brief.

Brandenburg.

Men rekent omtrent dertig mijlen van' Leipzich naer Berlijn ; en niettegenftaende de verhinderingen van het oorlog en de moeijelijkheden van den weg, befteedde ik alleen vier dagen in deze reis afteleggen. De orde, die onder de krijgsbenden van den koning van Pruisfen heerscht, verzekert de veiligheid op de wegen; men ziet 'er alleen een weinig meer volk; men betaelt 'er misfehien iets durer in de herbergen; maer men vreest niet door de foldaten beledigd , noch door de roovers aengetast te worden. Ik las zoo gerust in mijn rijtuig als in vollen vrede; en de boeken, die mij ontbraken, vond ik in alle de fteden. Ik vond te Wittenberg de Werken van den koning van Pruisfen; en de lezing van dezelven hield mij het overige van mijne reize bezig. Een vreemd vorst , wien de verrichtingen van opperheer, ftaetsdienaer en veldoverften nog ledige oogenbiikken overlaten, welken hij aen de Franfche Zanggodinnen toewijdt, is een zeer roemrijk tijdperk voor onze poëzije en tale, welke hij voor de zijne verkozen heeft, om zijnen geest, zijne ziel, indien ik mij dus moge uitdrukken, tot de. nakomelingfchap te doen

over-

Sluiten