Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGEZOCHTE CEDACHTEN. 33

De wyze kan onmogelyk een vyand haaten, om dat ny, in deze haat, een nog vreeslyker vyand vinden zoude. '

Zy die zoo fterk aandringen op de belooning, welke de deugd aan zich zelve uitdeelt, verraaden haar inderdaad, terwyl zy haar fchynen te verheffen. Zv verzwakken haare beweegredenen; zy geven haar ongetrouwe wagters; zy mergelen haar uit, haar te water en te brood vcrwyzende, en zv benemen haar het leven.

§. Het verdriet en de dood zyn gefchenken van

den Hemel. Wie zou goed zyn zonder de

eerfte, en wie zou niet vruchteloos goed zyn zonder de laaste ? J

De natuurlyke en burgerlyke waereld, zyn niet dan om de zedelyke waereld ten dienste te flaan. Z-00 haast zy m dit opzicht haare taak volbragt hebben, zyn zy niet meer.

_ §. Het laaste tooneel der natuure, is het eerfte m de ontwerpen der wysheid.

De hemelfche wysheid gelykt aan eene wasfende, en de aardfche wysheid aan eene afgaande maan

§. Hy die goede voornemens heeft, fchoon hv die ook niet kan opvolgen, gedraagt zich by uitftekendheid wel. De engelen zouden niet meerder kunnen doen.

§. 't Is de deugd, en niet het getal van de omwen-

telingen der zonne, die de ziel ryp maakt Hoe

veele valfche dagtekeningen op de graffteden.

De deugd maakt een regte lyn, van den lastigen cirkel der natuure.

§. De wysheid, die niet tot het geluk heenen voert , is eene droefgeestige dwaasheid, zonder bellen of narrengewaad.

c §. Het

Sluiten