Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— a» — ■ gebieden om voorzichtig te zijn, is de liefde dan niet fterker? ... Kortom : zij kwam ; en ik was reeds daar. Wie van ons beiden zou nu niet talbond zijnen aartsvrieud en zijnen aartsvijand ontdekt hebben?.., want de liefde is immers beide?

Wij fpeeiden onzen roman thans verder voort.... Vaak zuchtte ik, en wel 700 fterk, dat zelfs mijn rok in die biweeeing deelde. Zij merkte her, en fcheen het gaarne te bemerken; en dit was nu zoo goed, als of zij zelve had mede gezucht. Ik werd vrijpostiger: wanneer de toneelisten iets zeiden, dat mij als uit de ziel fcheen gefprooken, zag ik haar daar bij aan, en zij verllond het, zonder eene verdere aanwijzing of verklaaring van

haa-

Sluiten