Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 35 —

Een echte kusch is gevolglijk ten eenenmaale onafhanglijk van alle macht en van alle rijkdommen!

X.

„ Wat is het dus heerlijk dat men dan ook bij uitftek rijk kan wezen zonder goud, zilver en juweelen! Men behoeft immers op deeze wijze maar ééne beminde en maar éénen waaren vriend te hebben, om reeds eenen verbaazend grooten rijkdom te kunnen genieten, die den onbeminden, al heeft hij ook eene menigte van paleizen, geheel en al mist.... Lieve Geszner! bemint gij nog niet?" De hemel bewaare mijl m Waarom? "

C 2 Vindt

Sluiten