is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Si')

Van het Middelaars werk van Christus.

Naardien 'er geene eigenlyk gezegde verzoening van God noodig was, of plaats heeft gehad, kan men het niet anders dan voor eene dwaaling houden, wanneer de Proteflantca Christus den middelaar van verzoening noemenj Het geheel Middelaars werk van Christus beftondt alleen, in het bekend maaken van Gods Wd. Paullls noemt hem i Tim'. II. 5. eenekt middelaar Gods en der menfchen. „ Maarinwel„ ke betrekking en om welke reden? Dit moetnit » den zamenhang worden opgemaakt, welke in „ den eerften opflag, eenigzins duister fchynt „ doch, myns achtens, deeze is: De Apostel be-' „ veelt, dat er voorbiddingen gedaan worden i„ „ de Gemeente, en wel voor ^menfchen vs i » ook voor de' Heidenen, om dat Gods wil i/ „ met alleen Jotden maar ook Heidenen (alle vol„ ken) zullen behouden worden, vs. 4. want er

„ is èèn God „ „ Hy is njef aileen

„ „ der Jooden, maar de God en Behouder „ „ der overige volken" " en een middelaar Gods en der menfchen. „ „ Er is ook maar „ „ èèn Goddelyk Afgezant, die als tusfchen „ „ God en menfchen flaat, door welken God » „ zyne beveelen aan het ganfche mensch-s, dom laat bekend maaken" " D 4©8» 4 '*