Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de E, Moeder GojHs. 16, LIK D. & jV/Toeder Chrifti hoog verheven iVA Boven d'in den hemel leeven., Spiegel^ van regtvaardtgheid, IJ te dienen wy bereid. Stort dog over ons den Zegen Stuurt ons op de rcgte Wegen.; O Idarial Haat ons' by, Dat ons God banuhërtig zy, 1. Heden en ten allen tvden Willen wy u lof verbreiden,

Willen roepen met ootmoed; O Maria! wreelü gegroet. Stort dog over &c. ■p. Gy, die vol zy van de gratie, Tot een trooft van yder natie, God de Heere,"die is nu, En ook eeuwiglyk met u. Stort dog over, 4. Hoe zal men genoeg u roemen } En ti naar bèhoomi noemen V Om (kt gy gebenedyd Boven alle Vrouwen zyt. Stort dog over &c, 5- Nu, en ook ten allen tyden Zullen wy gebenedydea

Uwe vrugt, die voor altyd Weezen moet gebenedeyd. Stort dog over &c. ' 6. Hoor Maria ! onze wenfchen, Waare toevlugt voor ons menfchen^ Die gezondigt boven al

C 2 Zug-

35

Sluiten