Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* ]

'k Schaveelde vöor een droef fermont Van muscadins met jente broeken,

Een goed discours, een motion, Van hen, die *t heil der burgers zoeken:

Dees p reeken in hun focieteif,

De deugden der egaliteit. bis, * • *

Gaet deur, gy MefT! Confesfion! *Er is niets góeds uit u te leeren,

Gaet deur, gy droeve pasfion! Wy zullen liever exerceeren.

Pilatus was een luzenpook,

En al de paepen zyn het ook. hts,

# • *

Als ik eén goede daed verrigt; Als ik voor 't Vaderland durf fterven^

Kom ik in 't Panthéon veelligtj Zal 'k zekerlyk den hemel erven.

Ons graffchrift is: hier rust in God,

Eeri eerlyk Man, een Sansculot. bis.

Wae*

Sluiten