Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iixiv V O O R R È Ü È.

minften niet als ons thans gewoon Duitsch voorkomen, waren door onze gewoone overzetting reeds zo algemeen geworden, dat eene afwijking daarvan als ongewoon, en als eene gemaaktheid in de taal, zou zijn voor» gekomen. Eenige woorden, die in de daad meêr Hebreeuwsch of Grieksch zijn, had ik gaarne weggelaaten , maar ik merkte bij 't . overleezen , dat ik het niet zonder gevaar van te mishaagen doen kon, hoe zeer zij ook in onze taal konden gemist worden. De naamen van perfoonen, lieden en Landen, zijn in de gewoone overzetting met den Latijnfchen uitgang gezet, en ook naar 't Latijn geboogen, bij voorb. Corneli, Handel, X: 3. in den Roeper, daar men nogthans tegenwoordig zekerlijk in onze taal, Cornelius, zeggen Zou, en in 't Grieksch niet eens dit Latijn. jfche, Corneli, maar Cornelie, flaat; na Troa* ia, van Troada, in plaats van, Tr'oas, eene bederving van het woord, volgens welke men den naam dezer ftad niet eens in eene oude Aardrijksbefchrijving , noch in 't register van die van Cellarius, zou kunnen vinden, Salamin, in plaats van Salamis. Hier heb ik mij gemeenlijk naar de thans gewoone wijze van fpreeken en fchrijven gerigt, en geen Latijn, maar Duitsch willen fchrijven,

Mijn

Sluiten