is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. tcix,

als Jefus het zelfde meermaalen bij eene verfchillende gelegenheid gezegd had, en men het derhalven in de gelijkluidende plaats niet verklaard vond, of ook bij Lucas, als eene zwaarigheid in de aanmerkingen op Marcusweggenomen was, daar men het misfchien met zoeken zou, maar in die op Mattheus.

Bij de laatfte Capittels der Euangelisten heb ik menigwerf met korte woorden moeten herhaalen 't geen ik in mijne Verklaaring van de gefchiedenis der begraafenis en opjïanding van Christus volgens de vier Euangelisten, met betrekking op de in de Fragmenten gemaakte tegenwerpingen en derzelver beantwoording , (in *t Hoogd. te Halle : 7B3)gefchreeven had, wanc ik kan mij hier niet geheel van mijn opgenomen pligteenes verklaarders ontflaan, en enkel nadat boek wijzen. Dikwijls heb ik de zelfde woorden behouden, waartoe ik, dewijl het mijne eige woorden zijn ,« meene recht te hebben, en men vervalt gemeenlijk tot het gemaakte of Hechtere, als men andere uitdrukkingen zoekt, dan die iemand bij het eerfte fchrijven waren te binnen gekomen. Doch ik heb dan daarbij menigmaal den Leezer na die Gefchiedenis der Opftan'ding ge.weezen, dewijl ik daar vollediger, derhalven QQk duidelijker en meêr overtuigend van de . * zaak