Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a HET EUANG. VAN MARCUS

geeving der zonden predikte,! gelijk in * den Profeet Jefaia géfchreven is : ziet ik zende mijnen bode voor u heen, die den

weg

ys. 2. in den Profeet Jefaia~\ Ik heb mij verp'igt' geacht J om deze leezing over te< zetten , hoewel zij eene zwaarigheid heeft, jaa zelfs van Porphijrkis leeds *n de dèrde eeuw tot eene tegenwerping tegen den Christel. Godsdienst en de Goddelijkheid van het N. T. gebezigd is: ik houde haar in de daad voof oe egte, en wil niets, 't geen eene tegenwerping tegen het N. T. zijn kon, verbergen of wegbrengen, maar elk dit berigt voorleggen , gelijk het is. De meefte handfchriften, die tot onzen tijd gekomen zijn, h-'Dben wel, in de Projecten, en dezen zijn dan M.ilachia en Jefaia, wier plaatzen bijgebragt worden: d)eh niet alleen zeer oude handfchriften, maar t geen nog meêi' is, de oude overzettingen, die in de eerste eeuw gemaakt zijn, de Sijrifche en Latijnfche, ook de Coptifche en Armenifche, hebbsn, in den Profeet jefaia; en als Porphijrius daaruit een fcherpe tegenwerping tegen den Christelijken Godsdienst maakte, dnt de Euangelisten zulke ongeleerde lieden ge"jjiest zijn, dat zij niet eens de Boeken van den Bij bei regt wisten aan te haaien , want dat de eerfte plaats immers duidelijk in Malachia (iaat, zo zegt Hr ro-.ijmus, hem willende antwoorden : ik ge' loof, dat de naam van yejaia 'er door een mis. flag van de afschrijvers is bijgevoegd, ftaat derhalve nogthans tou, dat men den zei ven in zijn tijd, d. i- in de vierde en vijfde eeuw, nog geregeld vond iö de toen gewoone handfchriften, Gn'efcfehe zo wel a's Latijnfche. Daar in de meefte, tot onzen tijd beWaa de' handfchriften (laat, in de Profeeten, zofchijnt het, dat de afschrijvers, uit eene partijdigheid, en om de beruchte tegenwerping van Porphijrius te ontwijken, deze leezing zo veranderd hebben, gei/jk Hiertmijmus de zelve veranderd wilde hebben.

.Maar nu, hoe kan Marcus dat, 't geen Malachia zegt, uit Jefaia aanhaken ? — lk ftel mij de zaak

dus

Sluiten