is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. IX: 14-29.

10

vallen reeds gehad had? deze antwoordde: van jongs op!j Hij werpt hem dikwils in 22 vuur en water, om hem om te brengen. Maar als gij iecs kunt, !zo help ons, en ontfermt u over ons.| Jefus zeide: juist 23 'dit, als gij hint, gelooft dat flegts, ik kan alles doen den geenen, die gelooft. | De 24 vader barstte terftond uit met traanen, en riep: ik geloof, Heere! help mijn ongeloof.} Als nu Jezus zag, dat het volk zamen-25 vloeide, bedreigde hij den onreinen geest, en zeide: ik gebiede u, gij ftomme en doo» ve geest, vaar van hem uit, en kom nooit weder. J Hierop voer hij met gefchreeuw 26"

en,

vs. 23] Ik denk, dat volgens deze overzetting elk Leezer verftaan zal,, wat Jefus zeggen wil: uit die van Luther, [en de Nederl. Overzett.] zoo gij konde gelooven, alle dingen zijn mogelijk den geenen, 'die gelooft, hebben veelen eene verwagting opgevat., waarmede de ondervinding niet wil overëenftemmen, dat elk, die het flegts vast gelooft, een wonder kan verrigten. De vader van den maanzuchtigeh moet en zal immers het wonder niet verrigten, maar Jefus; hem is alles mogelijk, om aan den geenen te verrigten, die gelooft. De overzetting van Luther, ■waarop men zo veele verwagting en Wonderen te verligten gebouwd heeft, welke niet in Luthers gedagten kwam, is niet eens wettig. Ik mag hierbij egter niet . verzwijgen, dat ik van de gewoonc affcheidingstekenen en accenten, welke van een laateren oorfprong zijn, afgegaan ben, en, gelijk reeds anderen vóór mij, inzonderheid Knatchbulj geleezen heb, To, Ei AïNa-

2AI , 3-(5-TStnr«(.

vs. 24. help mijn ongeloof] naamelijk juist daar- . door, dat gij dit wonder in de daad verrigt, en mijn zoon gezond maakt.