Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAP. XVI.

naast hem aan tafel. | Toen riep hij en 24 zeide: Abraham, mijn vader! ontferm u over mij, en zend Lazarus, dat hij het uiterfte zijns vingers in water doope, en mijne tong verkwikke, want ik lijde pijn

in

J*?!J U • " '•" '" * CWfc-j

dat men uit de verblijfplaats der zaligen in de verblijfplaats der verdoemden zien kan, derhalven dan, natuurlijker wijze, ook weder over: Mahomed heeft daar in zijn koran veele bijzondere verdigtingen van, (volgens zijne wijze wat onwaarfchijnlijke, ook wel haatelijke) maar de hoofdzaak blijft: of in de andere waereld, de zaligen de verdoemden zien, en deze wederom de anderen, kunnen wij volftrekt niet weeten; om de fabel te vormen, wordt hier deze gewoone wijze van voordellen gebezigd, uit welke ik cgter even zo min waage te bel)uiten, als uit de Fabelen van Gellert en van Hagedoorn, dat de vos veritand heeft, of 't geen zig anderszins bij eene zeer geleerde navorfching uit de zelve zou laaten befluiten en afleiden. Dit begrijpe ik zekerlijk, en vermoed» het, dat beide deelen niet zo geheel afgezonderd zijn, maar iets van.eikanderen zouden kunnen weeten; het zou zekerlijk eene vermeerdering van anders maatige iftraffen der verdoemden zijn, als zij het geluk en de zaligheid van anderen zagen en kenden; doch deze plaats zou ik niet gaarne tot een grondflag van zodanige leer willen neeraen. In 't kort, ik ben nog nier jn de andere waereld geweest, en kan van haare inrigting niet veel zeggen, hoewel mogelijk anderen jneêr van de zelve weeten mogen.

vs. 24. want ik lijde pijn in deze vlam] Ik verHaa geene eigenlijke vlam, welke ook niet zo zeer ïnwendigen dorst, bij welken men na een droppel water haakt, maar ondraaglijke pijn veröorzaaken zou. Het geheele zinnebeeld wordt mismaakt, en onwaarfchijnlijk gemaakt, als men zig eene wezenlijke vlam •voorftelt, want wie in de zelve is, wordt immers, door haar licht verblind, om niet te kunnen zien, wat buiten de vlam is. In tegendeel, het moet volgens

eene

Sluiten