Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23S HANDELINGEN der APOSTELEN.

fche en jongelings jaaren dikwils door het eeten yan koeken ziek geworden ben; en, zelfs in mijne manlijke jaaren, heb ik, bij alle maatigheid, daarvan zoo meenigmaal onaangenaame gevolgen ondervonden, jWjS dezelven alleen in eene kleene hoeveelheid gebruik, maar van het eeten van bloedworst, die, en wet versch, mij eene geliefde fpijs geweest is, ben ik S ziek geworden. Van melk ben ik zeer dikwils ziek geweest; maar zal ik nu daaróm het eeten van melk voor zondig houden ? Ik moet hier de vrijheid Verzoeken, om wat verder in de Zedenleer te gaan. Ware het zonde, eene fpijze te eeten, die, in zekere omflandigheden, of in eenige overmaat, der gezondheid nadeelig is, dan zouden wij, in de daad, van honger moeten «erven: en is er niet eene onder dezelve, waartegens de Arts niet iets heeft intebrengen. Melk, heb ik reeds gezegd, is zomwijlen ongezond, vooral wanneer men kort daarop wijn drinkt; maar, ook buiten dat, heeft de Arts tegens het veel drinken van melk iets te zeggen. Boter in meenigte gebruikt is hem, die eene zwakke maag heeft, ongezond, vooral in koeken, of Warm brood, waar tusfchen gelmolten - een in Engeland gewoon ontbijt - dezelve anders zeer goed fmaakt. Kaas ,n overvloed, o fchoon in eene veel mindere hoeveelheid, is ze er nadee hg, en verwekt plotsling hevige kolijken. Is dan derbalveri het eeten van Melk, Boter en Kaas zonde ? Dan worden wij welligt op Water en Brood gezet! Neen^ook dit zou ons mogelijk nog niet overblijven Het Wate. is. op veele plaatzen, ongezond, en m de daad llegs op weinigen geheel vrij van alle medic.jnfche befchuldfgbgen.2 Wirm Brood is ongezond; ook voor veelen versch Brood in meenigte en tot ftilling van deri honger gegeeten: maar ook, in het algemeen, Brood al. leen tot verzadiging gebruikt, zoo als wij gewoo, zijn te doen, kan iemand, die veele jaaren geen brood1 geweten heeft, doodlijk worden. Een voorbeeld daar. Ki vindt men in GoVtfrkd Opitz Nachnckten von reinem Leben, und zwantzïgjahrtgen Gejangen'f haTtuntcr 'den Calmukken. Onder de Keizerin Anna deeden de Rusfen eenen togt, om de Kalmukken, wegens hunne geduurige invallen en het rooven

Sluiten