Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap, IV;

27

Nog verder antwoord op den laster, met welken eenigen te Korinthen Paulus leerwijze bezwalken. Hij ftaat in zijn ambt niet voor hunnen, maar voor Gods r echterftoeh Verklaaring wegens het, in de voorige Hoofd' deelen gemaakt gebruik van Apollo's en ander er naamen. Ironie over de groote inbeelding, die de Korintheren van zich zeiven hadden, die hij egter ten laatfte vaderlijk en waarfchuwende eindigt» ^

Hier voor houde ons ieder, voor Die» 1 naars van Christus, en Huishouders der verborgenheden Gods. | Voor het overige 2

wordt

vs. 1.] Het oogmerk van Paulus is hier niet, om de waardigheid van zijn ambt te toonen, maar om het eenigzins minder voorteftellen, op dat men daarvan niet te hoog zoude denken: hij is niet Heer, maar knecht, flegts Huisverzorger. Dit laatfte heb ik in het Duitsch niet zoo goed kunnen uitdrukken, als het in het Grieksch is uitgedrukt: wij hebben de zaak zelve niet, gevolglijk ook niet het volkoomen gepaste woord: De Huisverzorger, of Huishouder, van wien Paulus fpreekt, is een Lijfeigene, die den overige Lijfeigenen hun maandlijks deel van dingen tot fpijs en drank moest uit deelen; deshalven niet eens een Opziener of Bevelhebber over dezelven, zoo als men bij het Duitfche Huishouder eenigzins zou mogen deuken.

Verborgenheden Gods,"] De geopenbaarde Leeringen. Van het uitdeelen en bedienen der Bondzegelen wordt hier niet gefproken; want, om nu met te zeg. gen, dat dit wel, volgends ons tegenwoordig kerkreeht, maar geenszins- naar den aart der zaake en de

ver-

Sluiten