Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

EERSTE BRIEF

VAN

PAULUS

AAN DE

THESSALONICENSEN,

Gap. I,

Blijdfchap van Paulus over de Thesfalonicenfen^ en gebed voor dezelven.

Paulus, Silvanus en Timotheus wenfchen j* der Gemeente te Thesfalonica vreugde in God den Vader, en den Heere Jefus Chris, tus: genade zij met u, en. alles goeds !|

Wij

*s. i. Silvanus en Timotheus} Dat Silvanus dezelfde is, die anders ook Sijas heet, zal men zich uit a Kor. I: 19. herinneren. Hij wordt als Onder-Leeraar en Medehelper van Paulus voor Tfaiotheus gefteld, Hand. XV: 40. XVI: 1. a. 3. Beide waren, zoo ais pien uit Hand. XVII: 4—10. ziet, mat Paulus te A Tfees,

Sluiten