Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

TYDVERDRYVER,

'Opgevende een Meogelraocs van wonderbaar e en aanmerklyke Verfchynfelsy aanige en kiugtige Voorvallen,

Onder de 2a-nfprerJc:

Jfro JVaereld wil bedrogen z"jn,

En dit te lig* 'fffhfif*, Neemt vo-or de Waarbetd doorga&r.s fciya i

£er&t ftl)'nKW?x ia zyt> hoofd.

Ce&rïïkt voor ieder , by den gw, Dewyl toch elk nieuwsgierig is} Al loopt de Tyd de^ Waarheid mis, Hy zelf vladt nijnmer hindernis.

Sluiten