Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 503 )

„ Laaten wy de party uitfpeelen." —— Dit zeggende rukte zy haare hand uit de myne. „ Ik kan niet liefde kind."

„ Laat my dan zo het u gelieft één woordje fpreeken. „ Wat denkt gy dan? denkt gy ,dat ik ook geene oogen „ heb? meent gy, dat ik niet zien kan, datgy defraai„ de jonge Heer zyt, dien myne oogen ooit gezien

„ hebben?" Gy als een voornaam Heer kunt

„ uwe lust voldoen, met uw hart vry uit te fpreeken..." (ftamelende) ■ „ my alles te zeggen wat ugoed„ dunkt, en daardoor uw zwaarmoedig hart te verligten „ Maar wat kan ik daarentegen doen ? Meent gy niet, „ dat ook myn hart zoude ligter worden; wanneer ik „ u even zo ongedwongen zeggen mogt, wat in het„ zelve omgaat? — Gy van uwen kant denkt aan „ my, en wanneGr die gedachten al te levendig worden „ dan fluipt gy my ergens na; gy praat van veele fraai„ je dingen, keert dan terug van waar gy gekomen zyt „ en zie daar uw hart gerust, en uw pols flaat we„ derom gelyk voorheen. Uwe beeldtenis zweeft my „ misfehien niet minder voor oogen; ik weet best hoe „ verftrooid van gedachten, traag tot alles, en hoe ziek 3, ik alsdan ben: Maar durf ik u wel op de hielen vol„ gen, gelyk gy my gewoon zyt te doen."

„ Waarom niet myn kind ? dat is juist myn wensch!"

„ Genomen ik durfde het doen: Hoe zou het my dan „ pasfen, wanneer ik zo fpreeken wilde alsgy? —— ,, Myn hart blyft derhalven even zo gedrukt gelyk het „ te vooren was, ja word zelfs geduurig zwaarder. —— }, Laaten wy het geval dellen, dat uwe Mama, zo als li 4 „ wy

Sluiten