is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( u6 )

(en welke zonder deeze hinderpaal, vriendfchap zyrï zoude) eigentlyk noemen zal. Is het liefde, zo is het ten minfte eene zeer kwalyk geplaatfte liefde; en is het vriendfchap, dan is deeze foort van vriendfchap... ik weet zelve niet wat die is. Doch omverder te gaan.

. De Freule verhaalde , dat zy, zedert onze Iaatfte byeenkomst eenig onderzoek wegens den Predikant te haberstroh gedaan, en het volgende ten antwoord gekregen had. Dat hy voor een zeer onwee* tend man te boek ftond, die zich weinig met denwaaren Godsdienst bekreunde, maar veel liever vrolyk en galant leefde, dan dat hy zyne gemeente door het voorbeeld van een christelyk leven en wandel zoude ftichten,- dat hy meer fchulden had, dan hy ooit betaalen kon,* en dat hy zyne huisvrouw eensdeels uit uit hoogmoed, ten anderen uit geldzucht getrouwd, en haar aanzienlyk vermogen tot den laatften duit toe, door de keel gejaagd had. De gevoelens ten aanzien van zyne echtgenoote waren zeer verfchillende geweest. Luiden van aanzien hadden haar voor een flecht, eerloos vrouwsperfoon uitgelèholden, anderen wederom hadden gezegd, dat haar hoogmoed onverdraaglyk was.

In groote verwachting omtrent de byzonderehumeuren, die wy hier zouden aantreffen, naderden wy eindelyk des Predikants wooning, waarop de Freule een* Lakei vooruit zond om ons aan te melden. De vrouw Van den Predikant liet ons wederom zeggen: „ Dat zy de Freule niet kende, maar dat zy reeds zo menig?, vuldige vifiten van klaploopers uit haare eigene fa.

milïe