Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 237 )

wwe geheimen ken, offchoon gy hebt kunnen goedvinden om daarvan in alle uwe brieven aan my, ook zelfs in de laatfte brief, geen enkel woord te rep-

Pen- O) . n/r.,

Ik zal u kort en goed myne meening aeggen. My dunkt dat gy den Heer puff neemen moet! Gy behoorde ten minde uwe genegenheid voor den Heer less**, welke wy uit bykans allen uwe brieven befpeuren kunnen, volftrekt te onderdrukken; want zo lang deeze in uwe zinnen fpeelt, zo lang zal die u ook in alle voorvallen van dit leven hiuderlyk zyn, en tot groot nadeel ftrekken. Bedenk eens, hoe ongelukkig betje (recht uitgezegd, ik haat dat meisje van gantfchen harten) juist op die zelfde manier geworden is! Genomen darde Heer less** u be-

minde dat ik echter niet geloof; want hetgeen

hy deed, dat zelfde zoude een ieder man, die maan een paar gezonde oogen heeft, en daarby een klein weinig moed bezit, insgelyks gedaan hebben. Gy weet dat ik (het zy in alle tucht en eerbaarheid gezegd) het mannelyk gedacht zo gemoedelyk nooit heb kunnen vlieden, als gy. Ik ken derhalven die foort van fchepzels! Eveneens gelyk de wolf, wanneer hy een arm onnozel fchaap ontdekt, met zyn fnüit naar de aarde bukt, en ruikt, en zyne ooren fpitst, zich dan een weinig nederbuigt,en vervolgens op" het weerloos fchaap toefpringt: zo daan , wanneer zy eene van ons uit de fchaapüal, dat is uit ons moederlyk huis verdwaald vinden, de mannen hunne vermetele oogen

{*) Wy hebben geene deezer brieven van sophia aaa henrietta gevonden.

Sluiten