Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem wenfch ten Bruidegom. Dit doet een andre Schoone,

Die hem ontroofde aan my, Pp dat hy hulde toone, bis,

Aan haare Jaloezy. bis.

Maar op myn beurt, zal 'k werken;

Want myn verlegenheid Weetmynen moed te fterken. 1 Thans vind ik my bjreid, Om 'hem en haar te d&Sen

In hun nog nieuwe Min; Op hoop dat hy mogt keeren

Tot my, zyn Zielsvriendin, bis.

Het verlegen MEISJE vervrolykt. Wyze: Die weldoet, fmaakt alleen het zoet*

n i.

Ank zy u Liefde! 'k vind myn hare

Vervrolykt door uw kracht, Die myne vrees, verdriet en fmart

Goedgunftig heeft verzacht, Svayn waarde Minnaar, fncod verleid,

En van myn zy' getroond Door een bedriegelyke Meid,

in

Sluiten