is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H)

£ Hoe zo ? " .

„ Myn hart zeide rny, dat myne dierbaarfte bruid t, leefde, dat ik door de indaaging in de Nieuwspas, pieren haar vinden. ..."

„ En?"

„ En dat Jucunda dan zou wanhoopen." «—— Zy legde hier de hand op myn' fchoudw: "„ Het is my gelukt," zeide zy met de vreugde van een' Engel en met traanen, die langs haare wangen ftroomden : „ ik heb u tot de bekentenis gebragt, „ dat Jucunda het niet uithouden zal, als zy weet, s, dat ik leef.

• Dit beroerde myn geheel gevoel. Zy voer voort.

„ Stel u, o Gy, die een Menfchenvriend zyt "

„ Ik bid u," riep ik, „ ik fmeek u, niets meer

» te zeggen

„ Neen, ik moet fpreeken, anders ftikt myn hart. „ Stel u het beeldtenis van de zo zeer veel lydende „ Jucunda voor oogen ! doe dit, om uw manne„ lyk hart zo te vermurwen, dat het met myn van „ natuur, zo als gy weet, altetcder hart, zo niet ge„ mcenfchappelyk, evenwel toch in eene zekere gelyk„ hétd, gevoelen kan. lk kan het niet uitftaan, dat „ ik Jucunda zou zien vergaan ; en ik ben on„ Jchuldig. kunt gy het uitftaan? en gy zyt niet on„ fchuldig; Gy zyt het ten minften in zo verreniet, „ dat gy de eerfte oogenbükken verzuimd hebt, „ waarin gy iets hadt kunnen doen , om dit gewond „ hart te geneezen. Ik zal u geene verwytingen „ doen: maar gy waart op den eerften avond voor „ den haard van Juc-jnda niet waakzaam op u

„ zei-