Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E I Z E

VAN

$ O P H I A.

ZESDE DEELS EERSTE STU/C.

Jucunda's Zuster, te Seedorf, aan Jufvrouw jansen,- te Koningsbergen,

T

J- erwy] ,k in ftilte Goddank zeg,in de verbeelding, dat myn vader eindelyk eenen zagten flaap gevat heeft, wyl hy zo gerust by den haart, in den armftoel zit, roet geOotene oogen, en het hoofd agterover rustende - en my hartlyk verheuge over zyne verkwikkende rust, zegt hy tegen my: „fthryf t0Ch aan „ Jufvrouw Jansen ! Zy zal inpers voor ons' ,i arm huisgezin bidden!" „ Ach myn vader! ik vleide my, dat gy ïlieptf* „ Hoe zoude ik kunnen flaapen, myn Jieve doch„ tertje? Neen, ik heb gebeden: en het gebed ver„ kwikt my meer, dan de flaap." - Hy zwyët5 e» lwost eene zagte zugt!

YL DEELS I. s i UK. A fa

Sluiten