is toegevoegd aan je favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 333 )

En hoe fchielyk heeft het noodlot alle hinderpaalen vveggenoomen! Gy zyt nu ryk. Binnen weinig' dagen zult gy my zeggen, dat gy ook gelukkig zyt. Waarom, myn geliefde,zeide gy het my niet reeds in uwen laatften brief? zweegt gy flegts, om my den naam van uwe vriendin nog langer te verbergen? Hoe! Als ik jny nu eens in 't Poè'tifch vuur brenge, en zekerlyk

Nil parvum aut hiimili moda — Loquar: (*)

Zou ik u dan niet wegdeepen, tot die verrukking u wegOeepen, dat gy my vry willig deezen geliefden naam noemde?

Als zy het zagte van fchoone harten

Zelfs by de vuurigfte aandoening toont;

En als zy, zoet in ernst, en wys in fchertfen,

Zich a!tyd gelykt;

Als vlyt in alle ziele-kragten Haar niet toelaat, nieuwsgierig te zyn; Als fchrand're keus in nutte bezigheden Toont, dut zy orde. overal bemind;

Als

(*) Dat is : ik ral niets gerings, nog op eenegerin£e manier zeggen : >