Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 88 )

merk ook, dat Juultje een' anderen bemint: maar gy moogt vry eens raaden, wie dat is? en als gy 't niet raad: dan is 'er niets aan verbeurd; want haar geheimenis zal zich 20 wel openbaaren, als binnen kort de onze.

VERVOLG.

De Heer Pujj is tegenwoordig zo lustig, als een vink; ik gelöof — ik wilde zeggen: ik vrees — dat hy met Sophia wederom op een goeden voet ftaat! Gisteren kwam Sophia's Cofak hier aan. Zy heeft hem zelve laaten komen. De Heer Puf had dien morsfigen kaerel byna omhelsd. „ Zy is," zeide hy, tegenwoordig hier niet, dat lieve kind; gy kunt s, hier blyven, myn zoon, tot dat zy komt, en kurit „ '-ér u op verlaaten, dat gy mij welkom zyt!" en dit moest ik vertaaien. Hy deed hem veele vraagen, betreffende Sophia, zo dat ik heel klaar zag, waarde Klepel hangt. Van daag heeft hy dien man op zyi Jfoolsch, en zeer fraai, laaten Jdeeden, en dee;e fpreekt van Sophia met dezelfden vroomen eerbiet, Waar mede Jjy van den heiligen Mexander. Nensky preekt, Dewyl hy zeer goed Poolsch fpreekt, verneem

Sluiten