Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 90 )

fcfrerp zag, als ik: dan had hy een gezift gezien, daar, hoe wys het anders ook zyn mogt, leesbaar op gefchreeven ftond: „Oom, wy zullen dit, dewyl „ het juist zo kwaad niet is, met alle vlyt. ad deli-

berandum neemen." . „ En gy, Muisje?" (tegen my.)

„ Ey lieve! daar zou nog wel ergens een onderdaa„ nigfle te vinden zyn: maar" (terwyl ik hem de vlakke hand voorhield,) » pluk my daar eens een. ,» hair uit?"

„ Goed, goed, wormpje, dat ongeluk kan, gelyk », men te Wezlar fchryft, wel geremedieerd, en de „ deszvegem verfeerende erreurs kunnen fpotdtgst moo„ gelyk geannulleerd zuurden. Mids maar een Borst „ naar myn zin: myn woord zal ik wel houden.'"

„ Zulk een Borst,"(zeide ik hem in 't oor)„was, » op myn eer: de fleer Malgré!"

Hy keek my met groote oogen , doch diep-

iiinlg aan: „ Die ? Mevrouw Hoogmoed," zeide hy, » die zal u wat buesten. Hoor eens, zyne omftandig» beden zyn heel zeer veranderd! — Evenwel op „ dat 'cr eena aan dal gepraat vau Koosje een eind „ kwam: zou het my nog al lief ayn, dat gy uw net, „eens uit vietjtt, of uw hengel; den pier, die 'er „ aan moet gcikan '.vorricn,za.' ik bezorgen, ik hoop

byna, dat gy reeds k.'aar zyt ?"

„■Wy zouden 't in twee Postdagen wel kunnen ?, worden."

. '.. „Wel

Sluiten