is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS en VIRGINIA. 220

boomen brengen niet dan flegte vruchten voort. Zelfs is 'er geen tamarin, of citroen, om u te verfrisfchen.

Virginia. God zal zich onzer erbarmen; hij verhoort wei de ftem der vogeltjes, die hem om voedfel fineeken.

Naeuvvh'jks had zij deze woorden gefproken, of zij hoorde het gedruisch eener waterval, die van eene nabijgelegen rots ftortte. Zij fpoedden zich derwaerds; en na zij met dit water, heldcrer dan kristal , hunnen dorst gelescht hadden, plukten en aten zij eenige kerfen, die aen de boorden der beek groeiden. Terwijl zij rondzagen, of zij niet de eene of andere voedzamer fpijs vonden, befpeurde Virginia, onder de boomen van het bosch, eenen jongen pahniet; de vrucht, die de top dezes booms tusfehen zijne bladeren bevat, is een zeer goed eten; maer hoewel dcszclfs ftam niet dikker was dan een menfehenbeen , was hij meer dan zestig voeten hoog. Het hout van dezen boom is inderdaed niet dan een bos draden; maer deszelfs Ipint is zoo hard, dat 'er de fcherpfte bijl op affluit; en Paulus had zelfs niet eens een mes bij zich. Hij kwam in het begrip, om den ftam des booms inbrand te fteken; maer nieuwe zwarigheid! hij had geen vuurflag; en daerenboven, geloof ik niet, dat in dit eiland, zoo vol van rotfen, een eenige vuurfteen zoude te vinden zijn. Nood maekt fchrander, en dikwerf zijn wij de nuttigde uitvindingen verfchuldigd geweest aen de cnbedrevende lieden. Paulus bedacht, om, op de wijze der zwarten, vuur te ma1' 3 ken,