is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUUWLIJKSTAFREELEN. 223

glas water durfde drinken, of hij moest hiertoe, vooraf, vrijheid aen haer verzogt, en van haer hekomen hebben.

EEN EN ZESTIGSTE HOOFDSTUK.

Die arme Cecilia!

Slaefachtigheid en overheerfching zijn , dikwerf, de naeste bloedverwanten, die men op aerde vindt. De matlle, kruipendfte flaef wordt, voorzeker, de grouwzaemfte tiran, tegen die weerlooze fchepfels, die ongelukkig genoeg zijn, van in zijne handen te vallen, of van hem aftehangen. —— Dit ondervond de arme Cecilia. —— Ik heb reeds gezegd, dat Ferdinand, gedurende hare krankheid , zeer vriendelijk en opmerkzaem, ten haren aenzien was; zoodra hij bemerkte, dat zij buiten gevaer was, ging deze bezorgdheid in zulk eene hoflijkheid en gemaektheid over, als welke men , meestal , waerneemt omtrend perfonen , die men gaerne van zich wil afhouden. Cecilia merkte deze verandering zeerwel op: dit fmertte haer zeer; zij vergoot hierover, in ftilte, wel heete tranen; doch verborg haer verdriet, met dit alles, zoo veel mooglijk ware; zij was, dag en nacht, onledig met middelen uittedenken, door welken zij het hart van Ferdinand zou kunnen weder winnen. Zij beftudeerde alle zijne wenfchen, alle zijne bewegingen; en nimmer heeft men een opmerkzamer, vriendelijker, beminnelijker, en ook, heel ligt, nimmer eene

on-