is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii4 MENZIKOFF, ot

ter zuivering van mijne eer, reden en andwoord verpligt. Een vrouwsperfoon , dat den zwakken Hadhouder van Jakuzk in hare flrikken verward houdt, vond zich, terftond na mijne komst op deze plaets, volgends eene haer eigene denkwijs, geregtigd mijn geluk en welvaert te ondermijnen; ongetwijfeld omdat mijne vrouw niet genoeg voor haer kroop. De ftadhouder bood daertoe des te gewilliger de hand; dewijl ik, als raed en gevolglijk als zijne medearbeider, in verfcheiden gevallen, bijzonder wanneer het de onderdrukking der onderdanen betrof, eene met de zijne verfchillende denkwijs aenkleefde, waerdoor hij zijne inkomften merkelijk befnoeid zag. Een jaer verliep 'er, en ik moest verfcheiden beledigingen van hem verdragen; ik verdroeg die echter met gelatenheid ; dewijl ik bewust was, dat ik mijne pligten naeuwkeurig vervulde. Tot dien tijd toe, was het mij nog nimmer in de gedachten gekomen, dat men, zelfs bij de volkomenfte bewustheid zijner eerlijkheid, en de puntelijkfte waerneming van zijn' dienst, gevaer kon lopen van als een boosdoener behandeld te worden; dan, ook dit moest ik ondervinden. Reeds eenige maendeu had men listen uitgedacht, om mij uit mijn post te ftoten. In het begin, bediende zich de ftadhouder enkel van nietsbeteekenende gelegenheden om mij in verfcheiden dingen , den dienst betreffende, in het vaerwater te zitten. Ik verdedigde mijne gevoelens met bedaerdheid en met aenvoering van gronden; hij integendeel de zijnen door de herhaelde verwijtingen , dat

ik een tegenfpreker een onverdragelijk man was.

On-