Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vyfde Bedryf. yiX

het fpreekt of zwygt. Een Prediker krygt in zulke een geval, ligter gehoor dan een van ons. He'p my toch een weinig Hier is de flatus cauflae in twee woorden : Ik heb myn zoon weder^evonden

(hem op den fchouder tikkende.) Heer Pastoor'

een braave, lieve jongen; yuurig als een Fransen', man, trotsch als een Engelschman , en eerlyk als

een Duitfcher! Dat is hy! Ik wil hem

legitimeeren. Wel nu f doe ik daar niet

wel aan?

Prediker.

Zeer wel!

Overste. En zyn moeder zal haare dagen gemaklyk en met

vermaak doorbrengen. Het goed Wellendorf

dat zal ik haar fchenken, daar kan zy gaan wöonèn kan dat naar haar zin inrichten, weder herleev.n in haaren zoon , weder jong worden in haare kleinkinderen. We! nu? doe ik daar niet wel aan?

Prediker.

Neen!

Overste, agteruitdeinzendi. Niet? ■ En wat moet ik dan doen? —-

Prediker. Haar trouwen.

Overste,

Zo !

P r e d i k e r.

De Baron van Wildenhain is een man, dieniets zonder genoegzaame reden doet. — Ik ftaa hier,als'

de

Sluiten