Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vyfde Bedryf. Uj

VYFDE BEDRYF.

(Het Toonecl is als voor en)

EERSTE TOONEEL.

Lisimon, Monthoze.

Lisimon , met drift en verrukking van zyn' foei opryzerde.

Wat zegt gy? myn zoon hy zou leeven?

M o n t e o z e. Ja, hy leeft! een valsch gerucht heeft u misleid. Lisimon.

Waar is hy ? breng my daar hy is, ik

snoec hem zien , ik kan uiyn ongeduld niet

langer wederftaan !

Montroze. Gy zult hem nog deezen dag aanfchouwen. Bedwing uw ongeduld, en verlaat u op my.

Lisimon. Ach, verhaal my ten minfte, wie voor deezen onge lukkigcn, na myn zusters oveilyden, gezorgd heeft, L Deel. ; P «a

Sluiten