Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£4 DE -WILDE - MAN".

te bewerken, het geen men van den moed niet kon verwagten. De vijandfchap fcheen ondertusfchen door den tijd onder de beide natiën verzwakt te weezen; 'er werden zelf eenige klijne verbintenisfen getroffen door van ,hunne wreedheid aftezien. Zij fcheenen meer gemaatigd en gunftiger jegens ons gezind te zijn; zij boden ons den vrede aan: de koophandel wierd onder de beide Natiën ingevoerd, en die nuttige handel was het zegel voor hunner verbindtenisfen. Reeds hadden zich eenige zendelingen bij de Chébutoizen weeten in te dringen; hunne uitter- . lijke zedigheid , hunne vloeijende taal, hunne belanglooze iever, ten minften die zulks fcheen te zijn, lieten niet toe, hen als geheime verfpieders te verdenken, ondereen volle, het welk wist te ftrijden, te overwinnen en te flratTen; maar dat reffens noch valftrikken noch verraad kendde.

III. H.OOFT-

Sluiten