is toegevoegd aan uw favorieten.

De wildeman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WILDE-MAN. 83

te ontdekken. De woorden Tan orde ,veree. nipiii" , overeenftemmiv.g , eenheid, waien mij noch niét geleerd geworden, maar ik vond alle de denkbeelden daar van in mij. Ik bewonderde de zeldzaamheden der fchepping terwijl ik daarin het goddelijk bevel der almagt trachtte te leezen. De taal van Godsdienst was noch vreemd voor mij; maar mijn hart 't welk vol vuur was, had reeds aangebeden.

Ik had opgemerkt, dat mijn Vader zich zederd eenigen tijd tegen het eindigen van den dag naar een nabij gelegen bosch begaf, en dat hij gemeenlijk met meer droefgeeftigheid weder keerde, dan hij 'er was heen gegaan. Die bedekte handelwijz maakte mij nieuwsgierig: de lust beving mij op zekeren avond om hem te volgen. Welhaast zag ik hera, na eenige omwegen te hebben gemaakt in een zoort van onderaardfeh hol treden, dat het opmerkzaamst oog nimmer zoude ontdekt hebben. Ik bleef aan den ingang ftaan luisteren en hield zelf mijnen adem in, om mij niet te verraaden. Alles was ftil: ik ontdekte een licht aan het einF; de