is toegevoegd aan uw favorieten.

De wildeman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WILDE-MAN. 85

„ heid zegt het mij: mijn hart vervuld met „ liefde voor uwe goedheid verzekert het „ mij. Het heel - al verkondigt uwe heer„ lijkheid door zijn verheven orde en pracht: „ de bezielde weezens zingen uwen lof; „ en ik die onweetend en misfchien ondank„ baar ben, ik zwijg in uwe tegenwoor„ digheid."

„ Waar moet ik u zoeken? waar kan ik „ u vinden? Bewoont gij de tempelen der „ Christenen, de bloed - dorftigfte van alle „ menfchen? of ontdekt gij u aan den een„ voudigen wilden, die zonder zijne handen „ met bloed te bevlekken en onrechtvaer„ digheid te zijn , u aanbid in een boom, „ welke hij met zijne eigen handen heeft „ geplant ? Ik zie rondom mij niet dan fcha„ duwen: [ik vrees u te vertoornen, wan,, neer ik voor God erken iets dat Gij niet „ zijt. Mijne verftramde leden, mijn bloed» „ dat zijne voorige warmte heeft verboren, „ mijn hart, 't welk niet dan langzaam fiaat, mijn alles kondigt mij aan, dat het eind 9/ van mijn loopbaan niet ver af is. Hoe!

F 3 ,, Azeb