is toegevoegd aan uw favorieten.

De wildeman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3K>4 DE WILDE-MAN.

minnares mijnen Godsdienst zoude aanneemen: zij erkende' ook zonder moeite den God van haaren Zidzem: zij redeneerde weinig , maar zij had een levendig gevoel.. En kon zij anders, dan een God beminnen, die ons het genoegen gaf van onze harten te zaamen te vereenigen!

Eene aangenaame vlakte, een groene heuvel, zie daar den tempel, daar hij door ons wierd aangebeden. Onze wenfchen waren eenvoudig, en wierden dikwerf door eene enkele zucht uitgeboezemd; maar die zucht was oprecht. De tedere omhelzingen van Zaka fpoorden mijne ziel geduurig aan om op nieuw den weldaadigen Meester van het heelal te verheffen: de maan was getuige van onze hulde, en de opgaande Zon vond ons op onze kniën neder geboogen: dit plegtig uur was door Azeb vastg^r fteld voor het gebed.

O dierbaare , o gelukkige dagen! ik onderfcheidde God van Zaka niet, dan door hét gevoel van diepen eerbied, bijzonder, als ik de aarde met bloemen overdekt zag,

en