is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den waare aart van het patriotismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. B III. HOOFDST. HIËRARCHIE. 17*

vrcczen te denken. En het geen in 't eene fystema onvoorwaardelijke gehoorzaamheid is, is m *t andere onvoorwaardelijk geloof.

Onder de Theocratie, waar zij haaren regten grond en bodem gevonden heeft, is ongeloof bijna onmogelijk. Haare onderdaanen zijn nog ■te ruuw en te dierlijk, om te denken, en wanneer de rede in het gebied der Theocratie ingang verkrügt, dan hort haar gebouw onherftelbaar }n Daartegen is het de aart der Hiërarchie, zich als eene vleijende plant om andere ftelfels heen te hingeren. Zij heeft in 't eerst geene magt genoeg, om op eene meesterachtige wijze gehoorzaamheid te eifchen; zij moet eerst het vertrouwen winnen; en zelfs na dat zij dit vertrouwen gewonnen heeft, hangt alle gehoorzaamheid die haar beweezen wordt, daarvan af, dat zij dit vertrouwen behoude. Nu zoude zij het zelf omver werpen, zo ras zij dit openbaarde of flechts erkende. Aldus beftaat haare kloekheid daarin, dat zij alles uit het gebied der geïoovigen verwijderd houde, 't welk hun geloof en vertrouwen onmiddelijk of middehjk zou kunnen verzwakken.

Derhalve is de fchijnheiligheid eene ncodzaak-

llko