Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. r$

Orgon.

Al woud gy om zyn deugd hem geen gehoor verleenen, Zyn gaven, die hy heeft . . .

Hy gaat vlak voor Dorine (laan, met de armen over eikand r, en ziet haar aan. Dorine.

. Indien men my't verdriet(niet.

Ooit deed van zulk een trouw, men zou't niet doen voor 'k Verzeker u,men zou me aan zulk een'man niet trouwen, Of 'k zou hem,kortna'tfeeu\de wraak doen zien dervrouOrgon. (wen. 'tSchynt dat men hier naar myn geboden niet meer hoort.

dorin e.

Waar van beklaagt gy u?'k fpreek immers niet één woord.

Orgon. Wat is 't dan dat gy doet ?

Dorine. 'k Sprak met my zelv' daar even. Orgon.

Wyl gy nog langer myn gebod durft wederftreven, Is 't nodig dat myn hand dieftoutheid u verleer'.

Hy dreigt haar te flaan, en Dorine,op elke beweging die hy maakt, blyft[lilflaan. Tegen Marianne. Myn kind! gehoorzaam my, en doe 't geen ik begeer. De Bruigom, dien ik u gedacht heb toeteleggen . . .

Tegen Dorine, Waarom fpreekt gy nu niet?

dori n e.

Ik heb niets meer te zeggen. Orgon.

Begin maar, zo 'tuluft.

d orine.

Het lult my niet, Orgon.

Voor my, * 5 Ik

Sluiten