Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 TARTUFFE, of de HUICHELAAR,

Valerius.

Niet? Marianne.

Maar wat zoudgymyraenl Va le r ui s. Wat ik u raaden zou ? neem hem tot Bruigom aan.

M a k 1 a n n e.

Raadgy 't me?

Valeriusj

6 Ja.

Marianne. In ernft? Valerius.

Behoeft gy't nog te vraagen De keuze is heerlyk, en dient wel in acht geflagen.

Mar ianne. Uw raad gevalt my dan, en zal myn voorfchrift zyi

Valerius. 'kDenk dat ge u naardien raad zult voegen, zonder pyr

M a r 1 a n n k.

Het doen zal my zo ligt,als u het raên, vernoegei

Va ler i u s. Ik heb 'tu maar geraên, om my naar u te voegen.

Marianne. Cm u vermaak te deen,wil ik my laaten raên.

DoriNE.

'k Moet zwygen, om te zien hoe of dit hier zal gaan.

V a l e r ï u s. Nu zie 'k hoe gy bemint: ik ben braaf uitgeftrekei

Marianne. Ik bid ,Mynheer! laat ens daar verder niet van fpreeke Gy zegt dat ik den rran, die my word aangeboö: Aanvaarden moet: welnu, ik vind dieraadzo fchoa

i

Sluiten