Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLINK-33ICHT.

Wie zoekt, door 't waar Gelo of, tot eer van God te leeven?

Wiens Geeft is, door Gods Geeft , geneigt tot Deugd en Plicht?

Wie volgt den zuivren glans vnn 't Euangelie* Licht?

Wie poogt, in Vreugde en Smart, naar Heiligheid te ftreeven?

Wie volgt, met blydfchrp, 't fpoor, door Jezus» voorgefchreeven?

Wie heeft zyn wil en dacn, naar Goels wil, gericht? Wie ftaart op 'S Midd'laars Dood, met een verheugt gezicht?

Wie voegt, by zyn Geloof, een Hoop, die ruft kan geven ?

Wie toont, in zyn Gedrag, een iever met VerlUnA} Wie is een Steunpilaar voor Kerk en Vaderland? Wie zoekt def B ro cd'ren Heil, niet door een werkloos r a a d e n : Maar door dat Hy zich zelfs aan hun Geluk verpand? Hy, die het Ongeloof en Bygeloof verband: -

DeCHRISTEN- GROOT VAN-ZIEL- NOC

TER - DOOR ZYN DAAD EN.

Joann. Am. S. Hoekstra.

Sluiten