Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaftydinge Gods. i£ «iet ontfangen 5 %l bit ïijben toaé hem een bet» meetbeting ban 3p bengben/ en een bettpbfeï tot 3p glorie/ bepbc bier en hier namaalé. <0obt Sllmagtig ban / 3ienbe bat hp al eben bolftanbig bleef in be ïiefbe cfcobó/ en alïben lijbfaam / öctft hem jeer gepjefen ban 3ijne gettoutoighrpt/ gcbenbe hem al sp goet bubbclboubig toebec / aïfoa bat hp ftrecg beertienbupfent peppen/ 3eébupfent Ciemeïen / bupfcnt paar doffen/ bupfentCselen/ bie te booten maat half 300 beel maten/ fiteeg toebet 3eben%ooncnenb:ie©ochteren/ m heeft lange tp baat na geleeft in bjebe: tn leeft noch bp ben $)ccte in gloeien.

©eégeïfjfté ooft bc f|. i^ienb Cobé (üTobiaé/ Tob. i. bie ban 3p ftinbéhept aan ëcn onnofeï bcugbclp Icben gelept pb / toacïncnbe htm ban be hefmetthtge bet SIfgabetpe / bctalenbc alle (Cienben ban 3p goet/ en boenbegtoottbjetften bet batrnhettigfjept / in^almocffentegeben/ ben naaftten te ftïeeben/ hongetigen te fphfen/ 31'cften te befoeftrn/ gehangen tc berloffen/ boobcn te begtaben. %n 3ulfte boerften toaé btgoebeman 30a neerfiig/ bat hp op eentp obetma.iltP3h> tenbe/ cn hem geboobfehapt boiett/ bat ten ban bc ïiiiibeten ban Sftaé'f boob op fitaat lag/ tetftonb opfpjong/ be ga ften betïiet/ en'tboobeligpamop3ijnpïét'hnpéb?oeg/ om bat beénagté te begtaben/ Tob. 2. %ïsbp in sniftegocbe boetten beftommett toaé/ 300 ié 't gebeutt/ bat hp ten| 3eet mocbe ging aan be toanb leggen fïapen/ 300 ié ben beften bjeft bet ^toaïutoen ban boben op 3poogengebalïcn/ batbp&fmbtoiert/ Tob. 2. Sn bit ïpen 3pbe/ beeft htm baatomniet bebjoeft / maat heeft OPobt grootrlpé gelooft en •pebanfit alle be bagen 3pé lebené. Zoo oné be ^chjtftinn; fe?tt/ 300heeft$o&tbit Ipenop&em

ïft*

Sluiten