Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r Den 12 February,is de Groot-Hertogin VanTosJtanen in de kraam bevallen van een Prins,welken den Tytel van Groot-Prins bekomen hóeft.

Den 24 Juny , is de Koningin van Vrankryk . in een ouderdom van 65 jaren en 1 dag , te Vcrfailles overleden.

Den 25 Oftober , is de Prinfes van Naflaa-Weilburg in dekraam bevallen van een Prins. m Den 8 November, is de Koningin van Engeland inde kraam bevallen van een Prinfes.

Den zelfdedtto, heeft den Turk:en Keizer den Oorlog tegen Rualand gedeclareerd. . 1769. Dén 2 February', is Paus CJemens de XIII. m den ouderdom van 76 jaren overleden.

Denj2 3 Maart,is haar KoninglykeHoogheid,MeViouwe de Prinfeffe van Oranje enNaflau, in de

kraambevadenvaneemvelgefdiapenDoodenPrins.

Den 19 May ,i8 de Cardinaal Ganganelli tot Paos verkoren, onder denaam van CJemens de XIV.

Een I Juny, heef; den Tcrkfen Keizer den Oorlog aan de Koning van Polen gedeclareerd.

Den 14 JaJy,is hetHuwelyk voltrokken tuflehen den Prins van PruifFen met de Prinfes Frederica Loui'a van HefTen-Darmftad.

De.n »4 February,is de Prinfes vanNaflauWeilbtugm dekraam bevallen van een Prinfes

Den 10 Apnl, jszyn VorftelykeDoorl. Wiilem Eodewyk Carel, fcrf-Prlns van Naflau-Weilbuiy, m den ouderdom van 8 jaren overleden

Den 15 May,is het Huwelyk voltrokken tuffchen den Dauphin van Vrankryk en de Aarts-Hertogin Antoinetta van Ooftenryk. b

Den 22 dito, is de Koningin van Engeland in de kiaam bevallen van een Prinfes.

Den

Sluiten